Arbeidsfysiotherapie voor een betere werkhouding

De arbeidsfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Hiervoor is een extra opleiding noodzakelijk waarbij het accent ligt op het zien en begrijpen van de samenhang tussen werk en lichamelijke klachten.

Arbeidsfysiotherapie richt zich op (dreigende) lichamelijke problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Er wordt dus altijd gekeken naar oorzaken en gevolgen van het werk op de lichamelijke klachten. Hierbij zorgt de arbeidsfysiotherapeut voor oplossingen van deze dreigende problemen. Dit altijd in samenwerking met de werkgever en de werknemer.

Er kan onder andere gekeken worden naar werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen of te verhelpen.

Het inzetten van de arbeidsfysiotherapeut levert direct iets op voor u als medewerker maar ook voor uw werkgever. Het levert vitale medewerkers op in een gezonde werkomgeving. Het kan ziekteverzuim voorkomen of verkorten wat direct minder kosten en meer productiviteit oplevert.

Specialist: Theo Brok