Werkwijze / Huisregels

Om de samenwerking tussen TeamFysiek en u voorspoedig te laten verlopen hebben we een aantal punten van aandacht op papier gezet:

Bij het eerste bezoek aan de praktijk krijgt u van de therapeut een afsprakenkaartje, hierop worden de volgende afspraken genoteerd. Belangrijk dus dat u dit kaartje altijd bij u hebt voor verdere planning van afspraken.

We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden daarom vragen we u om op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn en plaats te nemen in de wachtruimte totdat uw therapeut u komt halen.

Wij verzoeken u pas na overleg met uw behandelend therapeut contact op te nemen met uw verwijzende arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen.

Mocht u in het bezit zijn van voor de therapie belangrijke informatie (zoals: röntgenfoto’s, operatieberichten, enzovoorts), dan verzoeken wij u die bij de eerste behandeling mee te brengen.

Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen, anders kan deze in rekening worden gebracht.

Indien u oefenmateriaal e.d. van onze praktijk heeft geleend, deze graag aan het eind van de behandelserie terugbrengen naar de praktijk.

Tijdens de eerste afspraak voor uw klacht worden er twee behandelingen gerekend. De eerste is (screening) en intake en onderzoek en de tweede is een daadwerkelijke behandeling. Dit zijn wij zowel wettelijk als door de zorgverzekeraar verplicht. Een behandeling is ook wanneer er al advies gegeven wordt. Wanneer wij één behandeling rekenen mogen wij u de eerste afspraak niet behandelen.

Een behandeling is niet gerelateerd aan tijd. We plannen wel een half uur in maar daarin zit ook onze administratietijd per behandeling. Daarnaast is het soms zo dat er niet veel tijd nodig is om de juiste behandeldoelen te behalen. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.