Hart-, Vaat- en Longnetwerk Twente

Het HVL Netwerk Twente is een netwerk dat bestaat uit fysiotherapeuten die meer interesse, kennis en ervaring hebben van hart-, vaat- en longklachten, dan de normale fysiotherapeut. Dit komt door extra cursussen die gevolgd zijn, het deel uitmaken van werkgroepen, deelnemen aan onderzoeken en het afleggen van toetsen, die betrekking hebben op het hart, de longen en de vaten.

Wanneer u bekend bent met deze klachten kun u het best bij deze fysiotherapeuten die lid zijn van het HVL netwerk Twente een afspraak maken.
Op deze manier weet u ook dat er goed en efficiënt behandeld wordt.

Bij ons in de praktijk zal het zo zijn dat mensen die hartklachten, longklachten of vaatklachten of hiervoor geopereerd zijn, eerst bij een fysiotherapeut komen die lid is van het HVL Netwerk Twente. Deze HVL-therapeut heeft de regie in handen wat betreft het behandeltraject. Deze kan wel besluiten om u ook samen met een andere fysiotherapeut te behandelen.

Specialist: Jessica Nijzink