Wat is kinder-manueeltherapie

Een hooggespecialiseerde vorm van manuele therapie (passend) binnen het beroepscompetentieprofiel van de NVMT) kan worden
toegepast op zuigelingen die een blijvende beperking hebben in het functioneren van hun nekje.

De twee meest opvallende symptomen hierbij zijn een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of overstrekking van de nek die beiden
(bijna) niet doorbreekbaar zijn. Door het aanhoudende karakter van de dwarsstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan.
Ook gaat de zuigeling over het algemeen met zijn hele lichaam strekken korte tijd na de geboorte.
In het verleden werd de schedelafplatting mogelijk nog met helmtherapie behandeld maar daar is men op teruggekomen na
voortschrijdend inzicht en onderzoek.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen.
De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

• een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje;
• voortdurende onrust;
• een afwijkende stand van het hoofd;
• het kind overstrekt veel;
• het kind huilt veel en slaapt slecht;
• reflux;
• een afplattng van de (achterzijde) van de schedel en
• het hele ruggetje is dikwijls scheef (scoliose)

Na de behandeling zal de kinder-manueeltherapeut indien nodig adviseren ook een kinderfysiotherapeut in te schakelen.
Indien we geen door de kinder-manueeltherapeut behandelbare stoornissen vinden, dan volstaat een advies of volgt
doorverwijzing naar de kinderfysiotherapeut of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen, We gebruiken zachte technieken
en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw (schriftelijke) toestemming.
Kinder-manueel therapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen. Het effect is na de |
eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby ook overstrekt kan het behandeltraject wat langer duren.

Risico’s

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000
behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden. Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde
zuigelingen leverde geen bijwerkingen op.

Kwaliteit

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten.
Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd.

Samenwerking

Er wordt binnen onze praktijk intensief samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Multidisciplinaire samenwerking is zeker voor deze categorie
patiënten een must!

Vergoeding

De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Bel of mail voor meer informatie of het maken van een afspraak!

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek,
onderzoeken wij uw baby altijd op zeer korte termijn. Indien een beperking
wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje desgewenst meteen behandelen.