RugNetwerk Twente

Het RugNetwerk Twente is een netwerk dat bestaat uit fysiotherapeuten die meer interesse, kennis en ervaring hebben van de wervelkolom in het algemeen en de lage rug in het bijzonder, dan de normale fysiotherapeut. Dit komt door extra cursussen die gevolgd zijn, het deel uitmaken van werkgroepen, deelnemen aan onderzoeken en het afleggen van toetsen, die betrekking hebben op de wervelkolom en rug.

Ook de orthopeden van het ziekenhuis Almelo, Hengelo en Deventer weten dit. Zij willen dat iedereen die geopereerd is aan de rug het liefst naar een fysiotherapeut gaat die lid is van het rugnetwerk. Op deze manier weten zij ook dat er goed en efficiënt behandeld wordt.

Bij ons in de praktijk zal het zo zijn dat mensen die geopereerd zijn aan de rug eerst bij een fysiotherapeut komen die lid is van het RugNetwerk Twente. Deze rugtherapeut heeft de regie in handen wat betreft het behandeltraject. Deze kan wel besluiten om u ook samen met een andere fysiotherapeut te behandelen.

Bij rugklachten waarbij er geen sprake is van een operatie zal ook zoveel mogelijk de rugtherapeut ingeschakeld worden.

Specialist: Marieke Spekenbrink