SchouderNetwerk Twente

Het SchouderNetwerk Twente is een netwerk dat bestaat uit fysiotherapeuten die meer interesse, kennis en ervaring hebben van schouders, dan de normale fysiotherapeut. Dit komt door extra cursussen die gevolgd zijn, het deel uitmaken van werkgroepen, deelnemen aan onderzoeken en het afleggen van toetsen, die betrekking hebben op de schouder.

Ook de orthopeden van het ziekenhuis Almelo, Hengelo en Deventer weten dit. Zij willen dat iedereen die geopereerd is aan de schouder het liefst naar een fysiotherapeut gaat die lid is van het schoudernetwerk. Op deze manier weten zij ook dat er goed en efficiënt behandeld wordt.

Bij ons in de praktijk zal het zo zijn dat mensen die geopereerd zijn aan de schouder eerst bij een fysiotherapeut komen die lid is van het SchouderNetwerk Twente. Deze schoudertherapeut heeft de regie in handen wat betreft het behandeltraject. Deze kan wel besluiten om u ook samen met een andere fysiotherapeut te behandelen.

Bij schouderklachten waarbij er geen sprake is van een operatie zal ook zoveel mogelijk de schoudertherapeut ingeschakeld worden.

Specialist: Nathalie Kettelarij