Wat zijn schijfproblemen?

We spreken van een schrijfprobleem wanneer het handschrift niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie),  het tempo te laag is, de schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven en dit zonder dat er sprake is van een intellectueel tekort of van somatische pathologie.

Hulpvragen die hierbij na voren kunnen komen zijn:

  • Het handschrift van mijn kind is onleesbaar.
  • Mijn kind krijgt zijn schrijfwerkjes op school niet op tijd af.
  • Mijn kind houdt de pen niet goed vast.
  • Mijn kind klaagt over een zere arm en/of hand tijdens het schrijven.
  • Mijn kind maakt sommige letters op een vreemde manier.
  • Mijn kind weet niet hoe de letters met elkaar moeten worden verbonden.
Hoe ontstaan schrijfproblemen?Schrijfproblemen komen veel voor in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in Nederland. Volgens het ‘Evidence statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen’ heeft 30% van de kinderen in Nederland in het basisonderwijs problemen met het (leren) schrijven. Aan schrijfproblemen kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen. Een neurologische-, motorische-of bijvoorbeeld een leerstoornis kan de ontwikkeling van het handschrift remmen, maar ook onderwijskundige oorzaken kunnen van invloed zijn.

Welke behandeling is het beste?

Wanneer de schrijfproblemen een motorische oorzaak hebben, kan kinderfysiotherapie worden opgestart. Hierbij zal door middel van een taakgerichte interventie schrijfoefeningen en/of motorische spelletjes worden uitgevoerd om zo pijnvrij en met een leesbaar handschrift te kunnen schrijven.