Revalidatie na COVID-19

Het is inmiddels bekend dat besmetting met het covid-19 virus een flinke aanslag kan zijn op het lichaam.
Dit geldt voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of het covid-19 virus thuis hebben doorgemaakt.
Beide groepen blijken na een besmetting soms nog langdurig verzwakt, vermoeid, benauwd of kortademig. Ook angst om te bewegen kan
een factor zijn. Een revalidatietraject bij een gespecialiseerde fysiotherapeut kan hierbij van grote meerwaarde zijn om de dagelijkse bezigheden
weer op te pakken.

Wanneer u een afspraak maakt met een fysiotherapeut vindt een gesprek plaatst waarin uw klachten en uw doelstellingen in kaart worden gebracht.
Vervolgens worden er metingen uitgevoerd zoals bijvoorbeeld conditie en spierkracht. Na de metingen wordt het revalidatieprogramma opgesteld
dat specifiek is afgestemd op uw mogelijkheden en wensen en waarbij aandacht wordt besteed aan zowel uw lichamelijke als mentale herstel.
Indien nodig wordt er samengewerkt met bijv. een ergotherapeut en/of diëtiste.

Door de uitbreiding van het basispakket per 18 juli 2020 kunnen post-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van fysiotherapie- en oefentherapie (maximaal 50 behandelingen). De behandelingen worden direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt.U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.